top


Siau benvinguts a la web oficial de l'IES Pau Casesnoves


L'IES PAU CASESNOVES és un centre educatiu amb una organització versàtil oberta al futur, que permet oferir simultàniament l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats i Formació Professional.

En conseqüència, el nostre programa garanteix una orientació adequada i eficaç vers l'itinerari formatiu més adient per a les necessitats educatives específiques de l'alumnat que opti per la nostra oferta educativa (principi de l'educació personalitzada i de l'orientació permanent).

El gran ventall d'opcions que oferim pot assegurar al nostre alumnat sortides tan diverses com la formació professional específica de grau mitjà o l'accés a la Universitat. Per tant, és un centre on els joves i adolescents, amb futurs diferents, aprenen a viure junts desenvolupant la comprensió cap a l'altre i la percepció de les formes d'interdependència, respectant els valors del pluralisme, la comprensió mútua i la pau.


Un poc d'història del centre

L'IES Pau Casesnoves va començar la seva singladura el curs 93-94, però la seva història es va iniciar molt més enrere.

L'inici es remunta a l’any 1959 quan s’autoritza al Ministeri d'Educació Nacional perquè creï una Escola d'Aprenentatge Industrial a Inca. Aquesta escola es crea per ordre d'11 de maig de 1961 i comença les seves activitats el dia 1 d’octubre d’aquell mateix any, impartint les branques de metall, electricitat i fusta.

El 9 de setembre de 1975 l'escola es transforma en Centre Nacional de Formació Professional de 1r i 2n grau, impartint-se les branques de mecànica, electricitat, pell i administratiu.

Per llei orgànica de 19 de juny de 1980 els centres nacionals de F.P. es transformen en Instituts de Formació Professional. S’imparteixen a 1r i 2n grau les branques següents: electricitat, electrònica, automoció, pell i administratiu.

Tot i què des del 1981 es parla de donar nom a l'Institut, no és fins al 1991 quan es decideix que el centre s’anomeni I.F.P. Llorenç Mª Duran, nom d’un pedagog inquer.

A la fi, i després de dotze anys d’haver-ne sol·licitat la construcció (per acord de claustre de 30 de setembre de 1981) es va estrenar un nou edifici el setembre de 1993. Aprofitant el canvi d’edifici, també es va iniciar el canvi d’ensenyament, començant la implantació de la LOGSE. A la vegada, i per votació del claustre, es va decidir donar-li el nom de Pau Casesnoves. Així va esdevenir l'IES Pau Casesnoves.

D’aleshores ençà hem completat la implantació de la LOGSE, impartint-se en el nostre Institut tots els nivells possibles de secundària: des del primer curs d’ESO fins al 2n curs dels cicles formatius de Grau Superior.


Qui era en Pau Casesnoves?

Pau Casesnoves, agermanat, síndic forà i cirurgià de professió, va néixer a finals del segle XV a Inca i va morir a Valladolid l’any 1523.

Va ser ambaixador i representant de la part forana de Mallorca. Com a tal, aconseguí del rei Ferran el Catòlic, la sentència arbitral de 1512. La resolució, favorable als forans, disposava el pagament dels tributs segons el patrimoni individual i no repartits, com fins llavors, entre la Part Forana (1/3) i Palma (2/3). Aquesta resolució no fou aplicada i es convertí en una de les causes que provocaren la Germania.

Va ser un capdavanter dels agermanats i cap de bandolina a la part forana. La Germania fou una revolta autènticament social i popular que esclatà a Ciutat dia 7 de febrer de 1521, a la Plaça de Cort, degut al descontent de pagesos i menestrals i de la Part Forana en general contra l’oligarquia (cavallers, ciutadans i mercaders) que manejaven els impostos a favor seu.

El 1522 Pau Casesnoves va a Tortosa per presidir una ambaixada d’agermanats davant el regent d'Espanya; l’ambaixada no tingué cap valor positiu ja que el poder reial s’havia posat al costat dels poders contra qui anava la Germania.

El 1523 en Pau Casesnoves fou declarat en rebel·lia, condemnat a mort i executat amb la pena capital a Valladolid, on havia anat per parlar amb l’emperador Carles I.

 

 web-news-icon

calaixet

enquestapares

enquestes

 

 

Accessos

SQRbo
facebooktwitterInstagram App Large May2016 200  

 


bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!