top


equip directiu

càrrecs
nom
temes
Directora Catalina M. Verd Ferrer els relacionats amb el claustre i el consell escolar
relacions amb la conselleria
relacions amb l’apima
relacions amb altres institucions
assessorament en aspectes curriculars
permisos de tot el professorat
secretària Victòria Alzina Femenies autorització i pagament de factures
manteniment de l’edifici
pagament desperfectes alumnes
assignació pressupost
gestió del personal de secretaria, consergeria i neteja.
gestió del correu electrònic
control de la nova normativa publicada als BOIBs i BOEs
gestió econòmica de les FCTs
cap d’estudis ESO i batxillerat Ester Martínez Luceño plantilla professorat ESO i batxillerat 
admissió alumnes ESO i batxillerat  
confecció d’horaris
modificacions puntuals de l’horari
temes disciplinaris dels alumnes
control del compliment de l’horari i guàrdies
coordinació tutories ESO 
assessorament i suport al professorat en temes curriculars, etc.
control faltes i disciplina d’ESO 
suport i coordinació pedagògica tutoria, temes curriculars i temes de coordinació del segon cicle d’ESO 
cap d’estudis FP Antoni Garau Ramon plantilla professorat FP
admissió alumnes FP
confecció d’horaris
modificacions puntuals de l’horari
temes disciplinaris dels alumnes
control del compliment de l’horari i guàrdies
coordinació tutories FP
assessorament i suport al professorat en temes curriculars, etc.
adjunta cap d’estudis primer cicle d’ESO Sofia Marimón Lewinsky control faltes i disciplina d’ESO
suport i coordinació pedagògica tutoria, temes curriculars i temes coordinació del primer cicle d’ESO
adjunta cap d’estudis batxillerat Susana Puchalt Morant

control faltes i disciplina del batxillerat
suport i coordinació pedagògica tutoria, temes curriculars i temes coordinació del batxillerat.

adjunt cap d’estudis FP Antònia M. Ramón Bordoy

confecció d’horaris
temes disciplinaris dels alumnes
control del compliment de l’horari i guàrdies
gestió informàtica

 

 

 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!