top


educació secundària obligatòria -pàgina en revisió-

Accés al blog de primer d'eso

accés al blog de segon d'eso

 

àrees
1r curs
2n curs
3r curs

troncals

llengua catalana i literatura

llengua castellana i literatura

anglès

geografia i història

biologia i geologia

matemàtiques

llengua catalana i literatura

llengua castellana i literatura

anglès

geografia i història

física i química

matemàtiques

llengua catalana i literatura

llengua castellana i literatura

anglès

geografia i història

biologia i geologia

física i química

triar-ne una entre:

matemàtiques acadèmiques
matemàtiques aplicades

específiques

educació física

música I

educació plàstica i visual I

triar-ne una entre:
religió
valors ètics

educació física

tecnologia I

triar-ne una entre:
religió
valors ètics

triar-ne una entre:
música II
educació plàstica i visual II
alemany I

educació física

tecnologia II

triar-ne una entre:
religió
valors ètics

triar-ne una entre:
música II
educació plàstica i visual II
alemany II

cultura clàssica


àrees
4t curs - 4t PRAQ

troncals generals i específiques

llengua catalana i literatura
llengua castellana i literatura
anglès
geografia i història
educació física

triar-ne una entre:
religió
valors ètics

troncals d'opció

triar un dels itineraris:

itinerari

opció matemàtiques

troncals d'opció
(bloc 1):

troncals d'opció
(bloc 2):

orientat a ensenyaments acadèmics

matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics

triar-ne una entre:

biologia i geologia

economia

triar-ne una entre:

física i química

llatí

 


 

 


 

 


 

 


 

orientat a ensenyaments aplicats

matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats

iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial

triar-ne una entre:

ciències aplicades a l'activitat professional

tecnologia

específiques

triar-ne una entre:

alemany

cultura científica

educació plàstica i visual

filosofia

música

tecnologia

tecnologies de la informació i la comunicacióprograma de millora de l'aprenentatge i el rendiment

àrees
2n curs
3r curs
obligatòries àmbit cientificotecnològic
àmbit lingüístic i social
anglès
tecnologia
plàstica
música
religió/estudi
àmbit cientificotecnològic
àmbit lingüístic i social
anglès
tecnologia
plàstica
música
religió/estudi

 

 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!